Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.obrazylasky.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 06901  SNINA, IČO: 36731684, IČ DPH: SK2022320355. Osobou zodpovednou za prevádzku je Valerian Grass (info@obrazylasky.sk/0918 772 471).

 

Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu info@obrazylasky.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle 0918 772 471 v pracovné dni od 8:00 do 15:30.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
- zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

STORNO OBJEDNÁVKY: Spôsob stornovania objednávky - zákazníkom do 24 hodín telefonicky alebo mailom.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 §7 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne a to e-mailom alebo listom.

Do 30 dní od doručenia zásielky je možné zásielku vrátiť bez udania dôvodu. Kupujúci vráti zásielku na vlastné poštovné náklady. Aby bola vrátená celá suma bez poštovného za zakúpený tovar, musí byť tovar v originálnom balení a v pôvodnom nepoškodenom stave. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať. Ak sa Vám obraz nepáči alebo sa Vám nehodí na stenu a nemáte záujem o iný obraz z našej ponuky.

Nepoškodený obraz zabaľte do pôvodného balenia a pripojte k nemu vypísaný formulár, ktorý si stiahnete z našej stránky v Obchodných podmienkach. Obraz spolu s formulárom nám zašlite na adresu (ARTMIE, spol. s r. o., Pčolinská 625, 069 01  Snina). Ak ste k obrazu obdržali darček (napr. hodinky či fototapeta zdarma), je potrebné ho vrátiť spolu s obrazom. Obraz nám zašlite ako obyčajnú poštovú zásielku, nie na dobierku. Dobierky nepreberáme. Po obdržaní obrazu na našej adrese, začne plynúť 15 dňová lehota na vrátenie platby. Ak ste obraz obdržali poštou, platba Vám bude vrátená formou poštovej poukážky. Ak Vám obraz doručil kuriér, do formulára uveďte aj číslo účtu, na ktorý Vám Vašu platbu vrátime.

 

Výmena tovaru do 30 dní

Ak sa Vám obraz, ktorý ste si objednali nepáči alebo sa Vám nehodí do interiéru. A máte záujem o iný obraz z našej ponuky. Napíšte nám na info@obrazylasky.sk . Napíšte nám číslo produktu, obrazu, o ktorý máte záujem + jeho rozmer. Po obdržaní obrazu od nášho dodávateľa Vám zašleme kuriéra, s ktorým vykonáte výmenu obrazov. Ak obraz nemáme skladom, doba výmeny je maximálne 10 pracovných dní. Ak cena obrazu, o ktorý máte záujem presahuje cenu pôvodne objednaného obrazu, musíte rozdiel cien uhradiť. Je potrebné nám spôsob úhrady zvyšnej ceny obrazu oznámiť vopred.

Ak bude tovar odoslaný kupujúcim skôr než si tovar necháme vyzdvihnúť DPD kuriérom poštovné nepreplácame.

Platové a dodacie podmienky

Za každý objednaný produkt sa platí úhradou vopred (bankovým prevodom, vkladom na účet...), na dobierku, alebo osobným odberom (sídlo firmy). Doba dodania produktov je od 5 do 10 pracovných dní.  Ak nie je možné objednaný tovar dodať, alebo je ho možné dodať len čiastočne, sa predávajúci zaväzuje včas informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Predávajúci v takomto prípade navrhne kupujúcemu možné riešenia alebo bezodkladne vráti platbu, ak bola objednávka uhradená platbou vopred na účet.  K  dôvodom v dôsledku, ktorých môže dôjsť k nedodržaniu doby dodania, patria nepredvídateľné situácie ako napríklad strata zásielky prepravcom, zlé poveternostné podmienky pre prepravu zásielky, skrytá vada zistená až pri balení zásielky alebo poškodenie zásielky počas balenia alebo prepravy a pod. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze na ním zadaný bankový účet.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môžete obrátiť aj  ► TU ◄Suma poštovného

Preprava zásielok sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej služby DPD.

 

Osobný odber ZADARMO

Kurier

3,99 €

Kurier - platba pri prevzatí

5,78 €
Záruka najnižšej ceny

Ak kupujúci na internete nájde tlačený obraz na plátne z našej ponuky na www.obrazylasky.sk s rovnakými parametrami a v rovnakej kvalite, lacnejšie ako u nás, získa kupujúci  10 % zľavu z ceny obrazu, ktorý našiel u konkurencie. Zľava bude priznaná až po overení internetového predajcu a porovnateľného obrazu či má rovnaké parametre a kvalitu ako ponúkaný obraz na www.obrazylasky.sk.

Darčekový poukaz

Darčekový poukaz v sume uvedenej na prednej strane je možné uplatniť si iba pri nákupe obrazov v internetovom obchode www.obrazylasky.sk

Po zakúpení bude darčekový poukaz odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim.

Darčekový poukaz nie je možné použiť opakovane.

Platnosť darčekového poukazu je do jedného roku od dátumu jeho kúpy. O predĺženie platnosti poukazu je možné požiadať písomne mesiac pred uplynutím jeho platnosti (možnosť predĺženia je max. 1 mesiac).

Darčekový poukaz je prenosný. Jeho uplatnenie sa neviaže na osobu toho, kto si darčekový poukaz zakúpil.

Darčekový poukaz si nie je možné uplatniť pre vyplatenie uvedenej sumy poukazu v hotovosti.

Rozdiel, ktorý by vznikol ak by suma poukazu bola vyššia ako kúpna cena obrazu či obrazov, nepreplácame.

Ak by vznikol rozdiel, ktorý by vznikol ak by suma poukazu bola nižšia ako cena obrazu či obrazov, je potrebné tento rozdiel doplatiť a to buď platbou vopred na účet, alebo bude rozdiel uhradený pri prevzatí dobierky.

Po obdržaní darčekového poukazu preberá zodpovednosť za jeho stav a použitie kupujúci.

Darčekový poukaz je možné vrátiť do 7 dní od jeho obdržania kupujúcim.

 

Reklamačné podmienky

Ak obdržíte obraz, ktorý ste si neobjednali, ako podklad pre reklamáciu ( doba reklamácie je max. 30 pracovných dni ) zašlite fotografiu celého Vám doručeného obrazu a kódu obrazu, ktorý je uvedený na krabici, v ktorej Vam bol obraz doručený. Fotografiu nám následne odošlite na info@obrazylasky.sk . Po prešetrení fotografie a Vašej objednávky Vás budeme informovať formou emailu o ďalšom postupe. Po obdržaní reklamovaného obrazu od nášho dodávateľa, Vám zašleme kuriéra, s ktorým vykonáte výmenu obrazov. Ak obdržíte obraz, ktorý je poškodený ( napr. kvapka farby, .....). Opakujte bod 1. Na fotografii musí byť viditeľne zobrazené poškodenie obrazu.

Na obraz, ktorý ste od kuriéra prebrali a je viditeľne poškodený t.j. bola poškodená aj krabica, v ktorej Vám bol obraz doručený, sa reklamácia nevzťahuje ( toto upozornenie je uvedené aj na krabici, v ktorej Vám bude obraz doručený, takto poškodený obraz od kuriéra alebo pošty nepreberajte !!!! ).V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky..
Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.

Výmena, vrátenie či reklamácia sa nevzťahujú na produkty vyrobené na tzv. zákazku (obrazy , ktoré boli pozmenené – napr. zmena z 1 dielneho obrazu na 5 dielny).

 

Zákaznický servis na sms správy neodpovedá !!!!


Reklamácie sa nevzťahujú na poškodenie Vami neodborným zásahom.

!!! NA VŠETKY PRODUKTY SA VZŤAHUJE ZÁKONOM STANOVENÁ ZÁRUKA!!!  (za podmienky správneho skladovania a manipulácie so zakúpeným tovarom)

Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

NDU0MDI3